Çevre Politikamız

  Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine Uyum ve Sürdürülebilirlik

  Faaliyetlerimizin her aşamasında çevre ile ilgili yasal ve diğer şartlara uygunluğu sağlamak.

  Çevre amaç ve hedeflerimizi belirleyip takip ederek yönetim sistemimizde sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.

  Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

  Çevre kirliliğini kaynağında önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak. Çevrenin korunmasını sağlamak.

  Kaynakların Etkin Kullanımı

  Elektrik, doğalgaz, su ve hammadde gibi kaynakların daha az kullanılmasını sağlayarak yenilenebilir kaynak kullanımı en üst seviyeye çıkarmak.

  Atıkların Yönetimi

  Oluşması önlenemeyen atıklarımızı azaltmak veya geri kazanılmasını sağlamak.

  Geri kazanılamayan atıklarımızın çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak.

  Eğitim ve İletişim

  Tüm takım üyelerimizin çevre bilincini arttırıcı eğitimler ve çalışmalar yapmak.

  Çevre alanında yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmak ve onları bilinçlendirmek.

  Teknoloji

  Yeni gelişmeleri takip ederek ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye daha az zarar veren teknolojiler kullanmak.

  Makina ve enerji sektöründe faaliyet gösteren SAR MAKİNA  olarak bu temel ilkelerimizin tüm takım üyelerimize yayılımını sağlar ve bir yaşam tarzı haline getiririz. 

  SADIK SAZAN
  Şirket Müdürü