İSG Politikamız

  Risklerin Yönetilmesi

  İlgili tarafların beklentilerini analiz ederek; zamanında ve doğru risk analizi yapılmasını, tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

   

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Yönetmeliklerine Uyum

  Faaliyetlerimizin her aşamasında yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara ve diğer şartlara uymak.

   

  İş Kazalarının Önlenmesi

  Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek ve gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri ve yönetim sistemini sürekli iyileştirmek. İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak.

   

  Eğitim ve İletişim

  Tüm takım üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmek.

  Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimize her aşamada danışılarak İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığımız çalışmaları herkesle paylaşmak.

   

  Makina ve enerji sektöründe faaliyet gösteren SAR MAKİNA  olarak bu temel ilkelerimizin tüm takım üyelerimize yayılımını sağlar ve bir yaşam tarzı haline getiririz.

  SADIK SAZAN
  Şirket Müdürü