İnsan Kaynakları Politikası

  İK VİZYONUMUZ
  Gerçekleştirdiği başarıya, çalışanların gücü ve desteği ile ulaştığına ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan SAR MAKİNA;

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırır,
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin ve şeffaf bir iletişim ve motivasyon ortamını sağlar,
  • Çalışanların memnuniyetlerini ölçerek, sürekli iyileştirme faaliyetleri ile süreçlerini geliştirir,
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izler,
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi destekler,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirir ve teşvik eder,
  • Yenilikçi, kurum kültürünü destekleyen, ayrımcılıktan uzak ve objektif insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunar.
  • Kendi bünyemizde insan haklarına saygılı uygulamalara dikkat eder, tüm paydaşlarımızı bu akış açısına sahip olmaya davet eder, sosyal uygunluk sorumlumuzun önderliğinde takipçisi oluruz.

  DEĞERLERİMİZ
  SAR MAKİNA İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini ortak değerlerimiz oluşturur. Şirketimizin başarısında ve geleceğe güvenle bakmasında çalışanlarımız tarafından paylaşılan ortak değerlerin büyük önemi vardır.

  Bu değerler; toplumumuzun geleneklerine ve değerlerine duyarlılık, güvenilirlik ve dürüstlük, iç ve dış müşteri memnuniyetine odaklı çalışma, takım çalışması ve dayanışma, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güler yüzlü bir ortam, yenilikçilik ve yaratıcılık, sürekli gelişim ve özgüvendir.

  UYGULAMALARIMIZ
  İşe alım: İşe alınacak personelin ortak değerlerimize uygunlukları yanında göreve özgü yetkinliklere de sahip olmaları esastır. Çalışanlarımız için her yıl yapılan performans değerlendirmeleri çerçevesinde kariyer planlaması, ücretlendirme ve bireysel gelişimi politikaları oluşturulur.

  Eğitim: Personelimizin eğitim ihtiyaçları her yıl analiz edilerek yıllık eğitim planlaması yapılır. Eğitimler mesleki, sosyal ve yabancı dil alanlarında yoğunlaşır.

  Staj: Toplumsal bir sorumlulukla yaz ve kış dönemlerinde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine açılan kontenjan dahilinde olanak sağlanır.

  Ödül ve Öneri Sistemimiz: Her personelimizin öneride bulunması teşvik edilerek uygun öneri yapanlar sistemimiz dahilinde ödüllendirilir. Bunların yanında her yıl sonundaki üretime geçiş yıl dönümlerini kutlama günlerinde 5.,15., ve 25. kıdem yıllarını dolduran personele teşekkür şilti ve armağanlar verilir.

  Sosyal Faaliyetlerimiz: Sportif Faaliyetlerimiz, çeşitli amaçlı partilerimiz, SAR MAKİNA Bayramımız gibi sosyal etkinlerle personelimizin sosyal gelişimine, karşılıklı ilişkilerin güçlenmesine ve keyifli bir çalışma ortamının oluşmasına çalışılmaktadır.